THÔNG BÁO THAO GIẢNG

Thứ bảy, ngày 13/10/2018 nhà trường tổ chức thao giảng các khổi lớp. Vậy yêu cầu tổ trưởng lên kế hoạch thao giảng mỗi khối một Tiết. xây dựng cụ thể bài , môn. Phân công giáo viên dạy cụ thể báo cáo nhà trường.

Căn cứ tên bài học giáo viên còn lại nghiên cứu kĩ nội dung bài và tích cực tham gia xây dựng sau tiết dạy.

- Sau đó các khối sẽ tập trung theo chỉ đạo của chuyên môn nhà trường để thực hiện một số công việc sau:

+ Bàn giao chỉ tiêu năm học, chỉ tiêu học kỳ 1.

+ Bàn giao các biên bản: thống nhất xây dựng chỉ tiêu tổ; các bài GDNGLL; điều chỉnh chương trình giáo dục phổ thông theo công văn 5842; thống nhất vở ghi của học sinh. .. đã được nhà trường yêu cầu tử đầu năm.

Đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm để hoàn thành nhiệm vụ . Xin Cảm ơn!

Bài viết liên quan